تصاویر زنده Realme 9 5G که توسط FCC به بیرون درز کرده است، بسیار شبیه Realme 8 5G است.
دوشنبه 4 بهمن 1400
موبايل
باید انتظار یک مدل پایه از سری ریلمی 9 را داشته باشیم
می‌دانستیم که Realme 9 Pro و Realme 9 Pro PLUS  در گوشه و کنار هستند و منطقی بود که انتظار داشته باشیم یک مدل وانیلی به آنها بپیوندد. اکنون فهرست FCC نشان می دهد که ما همچنین یک Realme 9 5G دریافت می کنیم.
اسناد FCC بیان می کند که Realme 9 5G نام بازاریابی و شماره مدل متفاوتی دارد، اما اساساً از نظر طراحی با Realme 8 5G یکسان است. با نگاهی به خود عکس‌های زنده، Realme 9 5G چندان متفاوت از Realme 8 5G نیست.

نظرات کاربران در مورد تصاویر زنده Realme 9 5G که توسط FCC به بیرون درز کرده است، بسیار شبیه Realme 8 5G است.


* الزامی
* الزامی