محافظ نمایشگر Mi 10 خبر از شیشه خمیده و بدون حفره میدهد.
جمعه 20 دی 1398
موبايل
به نظر میرسد که شیائومی درحال آماده سازی خود برای معرفی پرچمداران Mi 10 و Mi 10 Pro به صورت همزمان در کنگره جهانی موبایل در بهمن ماه امسال است.

به نظر میرسد که شیائومی درحال آماده سازی خود برای معرفی پرچمداران Mi 10 و Mi 10 Pro به صورت همزمان در کنگره جهانی موبایل در بهمن ماه امسال است.اوایل سال میلادی گذشته، لیستی از مشخصات فنی هر دو مدل فاش شد و امروز هم تصویریاز شیشه محافظ Mi 10 را مشاهده میکنیم.

همین تصویر نشان میدهد کهنمایشگر این دستگاه به صورت خمیده خواهد بود. البته برخی احتمال میدهند که هر چهارطرف این نمایشگر خمیده است و نکته جالب اینجاست که یک طرف نمایشگر از طرف دیگرخمیدگی بیشتری دارد.


به نظر میرسد پنل به کار رفتهدر دستگاه حاشیه های بسیار باریکی دارد و تنها حاشیه پایینی است که اندکی ضخامتدارد ولی باز هم کمتر از همه اسمارت فون های قبلی این شرکت میباشد. همانطور کهمشاهده میکنید، خبری از حفره یا بریدگی نیست. این یعنی احتمال دارد که Mi 10 از دوربین سلفی زیر نمایشگر استفاده کند.

البته کسی که این تصویر رامنتشر کرده، مدعی شده که حفره هایی در این شیشه ایجاد خواهد شد، بنابراین به نظرمیرسد با یک طراحی نمایشگر دو حفره ای مواجه شویم. محافظ شیشه، حفره ای برایدوربین سلفی نیاز ندارد. به نظر میرسد دوربین های پاپ آپ یا جهشی به تدریج ازدستگاه های 2020 حذف خواهند شد و جای خود را به حفره ها یا بریدگی هایی کوچک وقطره ای شکل خواهند داد.


نظرات کاربران در مورد محافظ نمایشگر Mi 10 خبر از شیشه خمیده و بدون حفره میدهد.


* الزامی
* الزامی