انتقال کالا از طریق سیستم تونل‌ های زیر زمینی و حل معضلی به نام ترافیک
یک‌شنبه 30 فروردین 1394
خدمات
کارشناسان انگلیسی روش‌های جدیدی را برای کاهش شلوغی و ازدحام در شهرها و البته کاهش ترافیک مد نظر قرار می‌دهند. این بار آن‌ها قصد دارند تا با استفاده از تونل‌های زیر زمینی به انتقال کالاها پرداخته و نیاز به کامیون‌های بزرگ در خیابان‌های شهر را کاهش دهند.
مسئولان شهر Northampton در نظر دارند تا با استفاده از واگن‌های تحویل کالا در زیر زمین از حضور کامیون‌ها در دو بزرگراه اصلی این منطقه بکاهند. این سیستم که توسط شرکت Mole Solutions ارائه شده یک نوع حمل‌و‌نقل توسط لوله‌ را معرفی می‌کند که از طریق آن موتورهای القایی خطی واگن‌ها را به سمت خط لوله مخصوص خود انتقال می‌دهند که در نقاط مختلفی در سراسر شهر کشیده شده‌اند.
روجر مایلز- مدیر شرکت Mole Solutions در این مورد می‌گوید:
ازدحام و شلوغی یک مسئله جهانی است و ما می‌توانیم حجم بزرگی از ترافیک را از جاده‌ها خارج کنیم. این کار نه تنها در انگلستان بلکه در چین و هند نیز قابل انجام است. مرزی برای اجرای این ایده وجود ندارد. 
این شرکت مدعی است که این واگن‌های استیل می‌توانند طی 24 ساعت شبانه‌روز به ارائه خدمت بپردازند بدون این که مزاحم ساکنان شهر شوند. در صورتی که مطالعات به نتیجه برسند و منابع مالی مورد نیاز تأمین شوند این طرح در سایر شهرهای انگلستان نیز اجرایی خواهد شد. در این واگن‌ها از فناوری مورد استفاده در قطارهای فوق سریع ژاپن بهره گرفته می‎‌شود که طی آن نیروهای الکترومغناطیسی موجب می‌شوند تا چرخ‌های واگن‌ها کمی با ریل فاصله داشته و روی آن معلق باشد. البته این طرح هنوز در مرحله آزمایشی است ولی بدون تردید شرکت‌هایی مانند DHL بسیار علاقه‌مند هستند تا این طرح به نتیجه برسد چرا که صرفه‌جویی زیادی را در هزینه‌ها موجب می‌شود.
شاید جالب باشد که بدانید این نخستین بار نیست که چنین طرحی اجرایی می‌شود. اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم منطقه تجاری شیکاگو نیز شبکه عظیمی از تونل‌های انتقال کالا در زیر زمین داشت. 

محسن کریمی

نظرات کاربران در مورد انتقال کالا از طریق سیستم تونل‌ های زیر زمینی و حل معضلی به نام ترافیک


* الزامی
* الزامی