دانشمندان وجود سنگین ترین عنصری که تاکنون مشاهده شده را تایید کردند
یک‌شنبه 14 اردیبهشت 1393
صنعت
دانشمندان در آزمایشگاه شتاب دهنده ذرات در آلمان موفق شدند تا عنصر صد و هفدهم (۱۱۷)، یعنی سنگین ترین ماده ای که تاکنون مشاهده شده را بسازند.
این عنصر با برخورد هزاران اتم کلسیم (۴۸) و برکلیم (۲۴۹) تولید شده و ۴۰ برابر سنگین تر از سرب می باشد.
تیم سازنده این عنصر تنها ۴ اتم از آن را ساخته اند و این نمونه های ساخته شده تنها طی چند میلی ثانیه تبدیل به عناصری دیگر شده اند. با این حال همین چند نمونه برای بدست آوردن عنصر ۱۱۷ برروی جدول تناوبی کافیست. دانشمندان نام این عنصر جدید و بسیار سنگین را انانسپتیوم (Ununseptium) گذاشته اند. فروپاشی آن همچنین ایزوتوپ هایی از عناصر اضافی را تشکیل داده که می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که مواد فوق سنگین کشف نشده دیگری با ثبات بیشتر وجود دارد.

نظرات کاربران در مورد دانشمندان وجود سنگین ترین عنصری که تاکنون مشاهده شده را تایید کردند


* الزامی
* الزامی