دقیق ترین ساعت جهان با دقت ۱ ثانیه در ۵ میلیارد سال ساخته شد
جمعه 4 بهمن 1392
لوازم
دانشمندان دانشگاه کلرادو موفق به ساخت ساعتی شدند که دقیق ترین ساعت دنیا تا به این لحظه به حساب می آید
این ساعت که JILA Stronium Atomic نام دارد، آنقدر دقیق می باشد که تنها ممکن است در طول هر ۵ میلیارد سال تنها ۱ ثانیه به عقب یا جلو رود. در واقع دقت آن در هر ۵ میلیارد سال تنها ۱ ثانیه است.
۵ میلیارد سال حتی بیش از عمر کره زمین می باشد که چیزی در حدود ۴.۵ میلیارد سال عمر دارد. تیم تحقیقاتی و سازنده ای این ساعت اعلام کرده که باز هم بدنبال دقیق تر کردن این ساعت یا ساعتی جدید خواهند بود و طی ۵ تا ۱۰ سال آینده ساعتی جدید با رکوردی جدیدتر معرفی خواهند کرد. نکته جالب دیگر در مورد این ساعت این است که هر ثانیه برروی این ساعت، ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ یا ۴۳۰ تریلیون تیک یا بخش می باشد.

نظرات کاربران در مورد دقیق ترین ساعت جهان با دقت ۱ ثانیه در ۵ میلیارد سال ساخته شد


* الزامی
* الزامی